Bánh kem hương vị Việt Bánh kem hương vị Việt

Ở NHÀ VẪN CÓ QUÀ - BÁNH KEM SALE 30/4 1/5

Nhập mã BANH giảm 50k đơn từ 0 đồng (giới hạn 3 mã mỗi ngày 29/4 - 3/5)

Nhập mã HUONG giảm 100k đơn từ 0 đồng (duy nhất 29.4)

Nhập mã VI giảm 200k đơn từ 0 đồng (duy nhất 30.4)

Nhập mã VIET giảm 300k đơn từ 0 đồng (duy nhất 1.5)

Nhập mã RE giảm 20k đơn từ 299k 

Nhập mã DEP giảm 25k đơn từ 329k 

Nhập mã NGON giảm 30k đơn từ 349k

Nhập mã KHUYEN giảm 400k đơn từ 0 đồng (áp dụng combo)

Nhập mã MAI giảm 400k đơn từ 0 đồng (áp dụng combo)

Nhập mã HOA giảm 100k đơn từ 0 đồng (áp dụng combo)

Chi tiết điều kiện áp dụng mã xem tại: https://banhngot.vn/o-nha-van-co-qua

 

Lọc Sắp xếp Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0945819579
Ở NHÀ VẪN CÓ QUÀ - BÁNH KEM SALE 30/4 1/5 | Bánh kem hương vị Việt - Banhngot.vn