Bánh kem hương vị Việt Bánh kem hương vị Việt

Socola Valentine & Hoa sáp Yên Dũng

Hộp socola valentine S88 64 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S88 64 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
6% GIẢM

Hộp socola valentine S88 64 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

799.000₫ 849.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (5 đánh giá)
Đã bán 67
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S87 63 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S87 63 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
6% GIẢM

Hộp socola valentine S87 63 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

799.000₫ 849.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (1 đánh giá)
Đã bán 33
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S86 62 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S86 62 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
6% GIẢM

Hộp socola valentine S86 62 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

799.000₫ 849.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (3 đánh giá)
Đã bán 86
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S85 55 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S85 55 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
6% GIẢM

Hộp socola valentine S85 55 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

749.000₫ 799.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (2 đánh giá)
Đã bán 87
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S84 44 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S84 44 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
7% GIẢM

Hộp socola valentine S84 44 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

649.000₫ 699.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (6 đánh giá)
Đã bán 80
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S83 41 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S83 41 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
7% GIẢM

Hộp socola valentine S83 41 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

649.000₫ 699.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (3 đánh giá)
Đã bán 137
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S82 41 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S82 41 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
7% GIẢM

Hộp socola valentine S82 41 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

649.000₫ 699.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (4 đánh giá)
Đã bán 142
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S81 41 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S81 41 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
7% GIẢM

Hộp socola valentine S81 41 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

649.000₫ 699.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (2 đánh giá)
Đã bán 137
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S80 38 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S80 38 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
8% GIẢM

Hộp socola valentine S80 38 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

599.000₫ 649.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (3 đánh giá)
Đã bán 148
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S79 37 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S79 37 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
8% GIẢM

Hộp socola valentine S79 37 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

599.000₫ 649.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (4 đánh giá)
Đã bán 137
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S78 36 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S78 36 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
8% GIẢM

Hộp socola valentine S78 36 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

599.000₫ 649.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (5 đánh giá)
Đã bán 147
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S77 35 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S77 35 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
8% GIẢM

Hộp socola valentine S77 35 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

599.000₫ 649.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (4 đánh giá)
Đã bán 143
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S76 30 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S76 30 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
9% GIẢM

Hộp socola valentine S76 30 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

499.000₫ 549.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (5 đánh giá)
Đã bán 130
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S75 30 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S75 30 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
9% GIẢM

Hộp socola valentine S75 30 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

499.000₫ 549.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (13 đánh giá)
Đã bán 142
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S74 28 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S74 28 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
9% GIẢM

Hộp socola valentine S74 28 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

499.000₫ 549.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (5 đánh giá)
Đã bán 134
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S73 27 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S73 27 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
9% GIẢM

Hộp socola valentine S73 27 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

499.000₫ 549.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (2 đánh giá)
Đã bán 149
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S72 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S72 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
9% GIẢM

Hộp socola valentine S72 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

499.000₫ 549.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (1 đánh giá)
Đã bán 76
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S71 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S71 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
9% GIẢM

Hộp socola valentine S71 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

499.000₫ 549.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (2 đánh giá)
Đã bán 66
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S70 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S70 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
9% GIẢM

Hộp socola valentine S70 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

499.000₫ 549.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (1 đánh giá)
Đã bán 54
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S69 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S69 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
10% GIẢM

Hộp socola valentine S69 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

449.000₫ 499.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (3 đánh giá)
Đã bán 84
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S68 26 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S68 26 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
10% GIẢM

Hộp socola valentine S68 26 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

449.000₫ 499.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (3 đánh giá)
Đã bán 133
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S67 26 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S67 26 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
10% GIẢM

Hộp socola valentine S67 26 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

449.000₫ 499.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (2 đánh giá)
Đã bán 146
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S66 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S66 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
10% GIẢM

Hộp socola valentine S66 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

449.000₫ 499.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (2 đánh giá)
Đã bán 138
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S65 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S65 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
10% GIẢM

Hộp socola valentine S65 24 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

449.000₫ 499.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (4 đánh giá)
Đã bán 119
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S64 18 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S64 18 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
10% GIẢM

Hộp socola valentine S64 18 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

449.000₫ 499.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (2 đánh giá)
Đã bán 72
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S63 18 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S63 18 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
10% GIẢM

Hộp socola valentine S63 18 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

449.000₫ 499.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (5 đánh giá)
Đã bán 89 Đã bán 139
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S62 18 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S62 18 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
10% GIẢM

Hộp socola valentine S62 18 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

449.000₫ 499.000₫
Thêm vào giỏ
Đã bán 26 Đã bán 76
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S60 18 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S60 18 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
11% GIẢM

Hộp socola valentine S60 18 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

399.000₫ 449.000₫
Thêm vào giỏ
Đã bán 120
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S59 16 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S59 16 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
11% GIẢM

Hộp socola valentine S59 16 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

399.000₫ 449.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (10 đánh giá)
Đã bán 142
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S58 15 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S58 15 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
11% GIẢM

Hộp socola valentine S58 15 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

399.000₫ 449.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (3 đánh giá)
Đã bán 144
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S57 16 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S57 16 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
11% GIẢM

Hộp socola valentine S57 16 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

399.000₫ 449.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (3 đánh giá)
Đã bán 132
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S56 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S56 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
13% GIẢM

Hộp socola valentine S56 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

349.000₫ 399.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (4 đánh giá)
Đã bán 148
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S55 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S55 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
13% GIẢM

Hộp socola valentine S55 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

349.000₫ 399.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (6 đánh giá)
Đã bán 137
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S54 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S54 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
13% GIẢM

Hộp socola valentine S54 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

349.000₫ 399.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (2 đánh giá)
Đã bán 134
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S53 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S53 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
13% GIẢM

Hộp socola valentine S53 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

349.000₫ 399.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (3 đánh giá)
Đã bán 139
Nhập mã FREE10 Giảm 10K
Hộp socola valentine S52 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà Hộp socola valentine S52 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà
13% GIẢM

Hộp socola valentine S52 10 viên - Chocolate chất lượng giao tận nhà

349.000₫ 399.000₫
Thêm vào giỏ
đánh giá5 (2 đánh giá)
Đã bán 125
Nhập mã FREE10 Giảm 10K

Quà socola valentine Yên Dũng ngọt ngào ý nghĩa không thể bỏ lỡ

Socola là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, có ý nghĩa sâu sắc rằng trong tình yêu luôn cần phải trải qua những cay đắng thì mới chạm tới một kết thúc ngọt ngào. Vì thế, dù không phải cô gái nào cũng thích socola nhưng không thể phủ nhận một hộp socola handmade vẫn luôn là Quà tặng valentine cho nàng lãng mạn và ngọt ngào nhất.\

Liên hệ đặt Socola Valentine

- Hotline: 0936901789

>>> Nhắn Facebook miễn phí <<<

Hộp quà Socola Valentine Yên Dũng với hương vị độc đáo chắc chắn sẽ khiến ai cũng “mê như điếu đổ” bởi sự sang trọng, tinh tế. Đừng suy nghĩ nữa mà hãy đặt ngay một hộp quà socola ngọt ngào dành tặng cho người thương của mình.

Quà tặng socola valentine cực hot tại Yên Dũng

Khi nếm thử một thanh socola, bạn có thể cảm nhận được vị đắng chát nơi đầu lưỡi, sau đó là ngày càng ngọt ngào, tan chảy trong miệng. Người ta ví hương vị của socola giống như khi nếm trải tình yêu vậy, có lúc cay đắng, nhưng cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào vô tận. Sự đồng điệu đó tạo nên thích thú khi trải nghiệm socola vào ngày Valentine.

Ý nghĩa ngày lễ Valentine - Quà tặng Socola Yên Dũng

Ngày Valentine (tên tiếng Anh là Valentine’s Day, Saint Valentine’s Day) còn được gọi là ngày lễ tình yêu, ngày lễ tình nhân, được đặt tên theo Thánh Valentine – một trong những vị Thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên. Trước kia thì ngày lễ Valentine chỉ phổ biến tại Bắc Mỹ và Châu Âu nhưng ngày nay đã phổ biến gần như ở mọi quốc gia - đặc biệt là ở Việt Nam.

Mẫu hộp socola handmade mới nhất tặng valentine Yên Dũng

Ngày Valentine Đỏ 14 Tháng 2 là ngày lễ tình nhân truyền thống được nhiều người biết đến vào ngày 14/2. Vào ngày này những ai muốn bày tỏ tình cảm với người mình yêu thích có thể tặng quà hoặc tặng thiệp kèm theo lời tâm tình của bản thân. Trong ngày Valentine Đỏ, ai cũng có thể tặng quà cho nhau, không phân biệt nam nữ.

>>>> Danh sách mẫu hộp socola valentine https://banhngot.vn/socola-valentine

Trong ngày lễ tình nhân Valentine, đa phần người tặng quà là phái nam. Nếu lỡ quên tặng quà, chắc chắn các cô nàng người yêu sẽ cảm thấy tủi thân và giận dỗi đó nhé! Socola của shop quà valentine Yên Dũng chúng em giá cả phải chăng, hợp túi tiền của mọi người nên các anh hoàn toàn có thể dễ dàng lựa chọn 1 mẫu nhỏ xinh làm vui lòng người yêu nhé!

Sản phẩm socola Valentine tại banhngot.vn

Sản phẩm Socola Yên Dũng là món quà cực dễ thương lại ý nghĩa. Nếu lời yêu khó nói ra, ngượng ngùng không thể bật thốt 'anh yêu em' thì tại sao bạn không chọn cách viết những câu chữ ấy lên socola ngọt ngào. Đảm bảo hiệu quả sẽ vô cùng tốt đó nha, rất rất nhiều người đã thành công nè.

Hộp quà socola trái tim sô cô la Yên Dũng – món quà xinh xắn gửi gắm con tim

Sô cô la luôn là lựa chọn hàng đầu của các chàng khi muốn dành tặng cho “người ấy” của mình một món quà dịp Valentine 14/2. Nhưng thị trường ngày nay hằng hà sa số những món quà tây ta xanh đỏ tím vàng, biết đường nào tìm cho nàng món quà hợp ý? Rất đơn giản, người ta nói rằng 'hãy đơn giản hóa vấn đề', valentine thì phải tặng socola, hoặc có điều kiện thì tặng thêm 1 bó hoa (do hoa ngày này giá rất rất cao) bảo đảm kiểu gì nàng cũng thích mê.

Ngọt ngào với mẫu socola Yên Dũng đẹp tan chảy

Nếu các chàng vẫn đang lăn tăn làm thế nào để đáp ứng được “yêu cầu” của người thương. Hộp quà socola trái tim sẽ là câu trả lời tuyệt vời nhất. Sản phẩm với thành phần cao cấp cùng hương vị dịu ngọt tự nhiên. Hộp quà sô cô la valentine của Banhngot.vn chắc chắn sẽ làm hài lòng các nàng, khó có thể ngó lơ sự xinh đẹp ngọt ngào này được đâu!

Nói về chất lượng, socola trái tim Yên Dũng nhà em đảm bảo khiến mọi người hài lòng. Shop chuyên các sản phẩm socola valentine, sô cô la valentine, hộp socola valentine, socola trái tim, socola valentine đẹp, mua socola valentine, quà socola valentine, socola tặng valentine, socola valentine hộp vuông… giá cạnh tranh nhất Yên Dũng, giao tận nhà người nhận trong ngày valentine.

Hộp socola có ngăn đẹp ngày valentine

Với công nghệ mới, quà valentine socola trái tim tại Banhngot.vn cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chocolate độ sắc nét cao và vô cùng ấn tượng. Tại Việt Nam, Bánh kem hương vị Việt mở tới hơn 1200 chi nhánh toàn quốc, riêng Yên Dũng có thể giao hàng siêu tốc, có thể đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chocolate chất lượng tuyệt hảo nhất. Vậy nên, trong dịp Valentine 2023 này các bạn đừng bỏ qua địa chỉ uy tín chúng em nhé!

Chi nhánh tiệm bánh sinh nhật Bắc Giang là một cửa hàng chuyên cung cấp các dòng chocolate quà tặng cao cấp nhân dịp lễ như Valentine, quà Noel, quà tết, quà tặng ngày phụ nữ 8/3, 20/10, 20/11,…  sẵn hàng hộp quà socola valentine 2023 ngon nổi tiếng. Shop em cam kết sẽ giao tận tay theo mong muốn của khách, đặc biệt có thể giao trong ngày 14/2 để món quà đến tay người yêu bạn 1 cách trọn vẹn và ý nghĩa hơn hẳn các hình thức ship hàng từ sàn TMDT.

Hình ành tiệm bánh sinh nhật Yên Dũng

Bên cạnh đó, thái độ nhân viên của cửa hàng cũng rất nhiệt tình nên bạn đừng ngại hỏi về thành phần cũng như tìm hiểu loại chocolate nào phù hợp để tặng cho từng đối tượng. Đảm bảo, nhân viên của shop sẽ hướng dẫn một cách tận tình để bạn có thể tìm mua được loại chocolate tặng valentine ưng ý nhất. Khi có bất cứ thắc mắc nào về đặt hộp socola valentine 2023 giao Yên Dũng thì khách cứ mạnh dạn liên hệ để được tư vấn hết mình nhé ạ!

Các loại socola tại chi nhánh Yên Dũng đều ngon, chất lượng, mẫu mã cầu kỳ đẹp mắt, thích hợp để làm quà tặng cho những dịp đặc biệt như valentine, giá cả cũng hợp lý túi tiền nên bạn có thể ghé qua đây để chọn cho mình một món quà ưng ý nhất nhé.

Mẫu socola trái tim valentine đang hot

Bên cạnh hộp socola quà tặng, ngày Valentine còn không thể thiếu những đóa hoa tươi tặng valentine tươi thắm.

Hoa tươi Valentine Yên Dũng shop hoa uy tín: hoa sáp và hoa tươi

Valentine ngọt ngào chắc chắn không thể bỏ qua đóa hoa tươi ngày Valentine Yên Dũng ngọt ngào. Màu sắc đóa hoa theo từng sắc độ nói lên nồng độ của tình yêu, từ hồng nhẹ lúc mới bắt đầu, đo đỏ thuở say mê tới cực đỏ lúc tình yêu thăng hoa, quả là một loài hoa xinh đẹp và mang ý nghĩa hay ho đúng không nào!

Mẫu bó hoa hồng rẻ đẹp tặng bạn gái Yên Dũng

Hoa tươi ngày này đã trở thành món quá phổ biến trong các dịp lễ tặng cho người yêu. Tùy vào ngân sách mà các anh có thể chọn bó hoa hồng giá rẻ hoặc bó hoa hồng siêu to khổng lồ, nhưng cần lưu ý rằng giá hoa hồng valentine (loại hoa tươi) dịp 14/2 luôn là thời điểm giá cao nhất trong năm, gấp 3-4 lần so với ngày thường. Shop em cũng có hoa sáp, với chi phí rẻ hơn nhưng ý nghĩa hay hình thức vẫn dư sức khiến người nhận hài lòng vui vẻ!

Shop bánh sinh nhật Bắc Giang của Banhngot.vn có nguồn cung ổn định và giá cả phải chăng do không qua trung gian, sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn bó hoa phù hợp với ngân sách. Nhiều bó nhỏ xinh nhưng đẹp mắt đi kèm dịch vụ giao tận nơi giúp tạo bất ngờ cho người ấy. Hãy nhanh tay chọn ngay một combo hoa và socola tặng cho người ấy dịp Valentine này nhé!

Hình bó hoa valentine đẹp Yên Dũng

Mọi thắc mắc, khách iu cứ inbox cho shop em qua zalo/mess hoặc hotline nha! Đội ngũ nhân viên luôn luôn online và cực kỳ nhiệt tình, cả nhà cứ thoải mái tham khảo, không mua không sao nhaaaaa ^^ Bên cạnh đó là khuyến mãi FREESHIP Yên Dũng ạ.

>>>> Danh sách mẫu hoa tươi valentine 14/2 2023https://banhngot.vn/hoa-tuoi

Tags: socola Yên Dũng, đặt socola Yên Dũng, quà valentine Yên Dũng, shop quà tặng Yên Dũng, shop bánh ngọt Yên Dũng, ăn vặt Yên Dũng, chocolate Yên Dũng, hoa tươi Yên Dũng, hoa valentine Yên Dũng, quà tặng Yên Dũng, hoa tặng bạn gái Yên Dũng, quà tặng người yêu Yên Dũng

#valentine #love #valentinesday #valentinegift #birthday #gifts #flowers #socola #socolavalentine #chocolatevalentine #letinhnhan #socolatrang #xuongsocola #socolagiare #socolasi #banhsocola #quavalentine #quatangvalentine #qua1402 #totinh #nguoiyeu #vochong #shopsocola #tiembansocola #socolanhalam #socolangon #chocolatengon #banhngotvn #banhkemhuongviViet #freeship

Lọc Sắp xếp Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0936901789
Socola Valentine & Hoa sáp Yên Dũng | Bánh kem hương vị Việt - Banhngot.vn